hírlevelet kérek:

Egy határon átnyúló régió, ahol a folyók összekötnek, nem elválasztanak.

Otthont adunk

AUGUST ŠENOA HORVÁT KULTURÁLIS EGYESÜLET

Programjaival nagymértékben hozzájárul a horvát közösség identitásának megőrzéséhez.
Az egyesület munkáját logisztikai szempontból a Pécsi August Šenoa Horvát Klub segíti, amely az Országos Horvát Önkormányzat intézménye. Helyiségeiben a horvát kultúra témaköreiből rendszeresen szerveznek kiállításokat, baráti összejöveteleket, irodalmi esteket, filmklubokat, előadássorozatokat és egyéb összejöveteleket. Ez évente közel száz program megvalósulását jelenti.
Az egyesület tevékenységének hatását felerősíti, hogy együttműködik a pécsi horvát intézményekkel (óvoda, horvát iskola, horvát tanszék, horvát gyülekezet), és napi kapcsolatban áll az anyaországi hasonló karakterű szervezetekkel.
Évente többször szerveznek horvátországi színházlátogatásokat, tanulmányutakat, zarándokutakat és kirándulásokat, melyekre igen nagy igény jelentkezik.
Az August Šenoa Horvát Kulturális Egyesület az elmúlt 14 év alatt a pécsi, Pécs környéki és a baranyai régió horvát közösségének egyik fontos kulturális tényezőjévé lett.
A kisebbségi horvát kultúra ápolása a gyermek és ifjúsági korosztályokban Horvátország EU integrációjának közeledtével egyre nagyobb jelentőségűvé válik. Az európai jövő letéteményesei, a harmadik évezred kultúrájának – ezen belül a nemzetiségi kisebbségek kultúrájának – továbbvivői, fenntartói a ma felnövekvő nemzedékek. Kiemelten fontos tehát az őket érő kulturális hatásrendszer, nemzetiségi önazonosságuk alakulása, a nemzetiségi kultúrához való hozzáférés lehetőségének biztosítása.

Vissza az Otthont adunk menübe