Dajemo sjedište

ŽENSKI PJEVAČKI ZBOR AUGUSTA ŠENOE

ŽENSKI PJEVAČKI ZBOR AUGUSTA ŠENOE

Ženski pjevački zbor Hrvatskog kluba Augusta Šenoe osnovale su djelatnice pečuškog Hrvatskog vrtića 1982. godine. Nihov je voditelj i učitelj dugih niz godina...
Doznaj više
UDRUGA HRVATSKIH VINOGRADARA U MADARSKOJ

UDRUGA HRVATSKIH VINOGRADARA U MADARSKOJ

Udruga hrvatskih vinogradara u Mađarskoj od samog osnivanja smatra svojim ciljem da članovima pruža mogućnost stručnog usavršavanja i njegovanja materinjske riječi...
Doznaj više
HRVATSKA KULTURNA UDRUGA AUGUSTA ŠENOE

HRVATSKA KULTURNA UDRUGA AUGUSTA ŠENOE

Sa svojim programima uveliko doprinese očuvanju identiteta hrvatske zajednice u Mađarskoj.
U prostorijama kluba redovito priređuje...
Doznaj više

DAJEMO SJEDIŠTE

ŽENSKI PJEVAČKI ZBOR AUGUSTA ŠENOE

Ženski pjevački zbor Hrvatskog kluba Augusta Šenoe osnovale su djelatnice pečuškog Hrvatskog vrtića 1982. godine. Njihov je voditelj i učitelj dugih niz godina bio   Ladislav Matušek, među baranjskim Hrvatima poznat i priznat etnomuzikolog i narodni učitelj, te učitelj-kantor. Predsjednica udruge je Marija Bošnjak, zborovođa Judita Orcsik.
Zbor ima raznovrstan repertoar, a prvenstveni mu je cilj njegovanje i očuvanje izvornih narodnih pjesama hrvat-skih etničkih skupina u Mađarskoj. Tijekom nastupa svaka članica zbora nosi tradicionalnu nošnju svoje etničke skupine, stoga zbor na pozornici nudi poseban vizualni ugođaj.
Tijekom 30 godina svoga postojanja izdali su dvije kasete, jednu s izvornim narodnim, a jednu sa crkvenim pjes-mama („Raspjevani baranjski Hrvati“, „Lijepa si lijepa“), a osim toga sudjelovali su na dva CD-a. Godine 2008. izdali su samostalan CD, uz glazbenu pratnju pečuškog Orkestra VIZIN, kojeg preporučaju svima.
Zbor sudjeluje gotovo na svim narodnosnim programima u onim krajevima zemlje gdje žive Hrvati. Svojim pjeva-njem oduševili su publiku u Hrvatskoj, ali i u Italiji i Finskoj. Zbor raspolaže višestrukom zlatnom kvalifikacijom, naslo-vom Izvrsnog ansambla, kao i velikom nagradom Vass Lajos.

UDRUGA HRVATSKIH VINOGRADARA U MADARSKOJ

Udruga hrvatskih vinogradara u Mađarskoj od samog osnivanja smatra svojim ciljem da članovima pruža mogućnost stručnog usavršavanja i njegovanja materinjske riječi. Osim toga njeguje stare običaje vezane uz vinogradarstvo i vinarstvo.
Radi ostvarivanja tih ciljeva organiziraju usavršavanja i stručna putovanja, pozivaju poznate enologe iz Hrvatske, znamenite vinogradare-vinare koji upoznavaju članove sa svojim metodama proizvodnje grožđa i vina.
Odlaze na stručna putovanja u poznata hrvatska vinogorja, sudjeluju na najvažnijim domaćim i međunarodnim natjecanjima, izložbama i sajmovima.
Svake godine priređuju natjecanje vinara Hrvata u Mađarskoj, koja se upriliče u naseljima gdje žive Hrvati-vinogradari. Pored toga svake godine na Sv. Luciju organiziraju vinsku izložbu članova, gdje se prikazuju i  partneri iz Hrvatske.

HRVATSKA KULTURNA UDRUGA AUGUSTA ŠENOE

Sa svojim programima uveliko doprinese očuvanju identiteta hrvatske zajednice u Mađarskoj.
U prostorijama kluba redovito priređuje izložbe, prija-teljske sastanke, književne večeri, filmske klubove, serije predavanja i razne sastanke. To znači godišnje ostvarivanje oko sto programa.
Udruga efikasno djelovanje jača na taj način, da surađuje sa hrvatskim institucijama (Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu, Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom Miroslava Krleže, zajednica katoličkih vjernika itd.), i stoji u dnevnom kontaktu sa organi-zacijama i udrugama sličnog karaktera u R. Hrvatskoj.
Hrvatska kulturna udruga Augusta Šenoe zadnjih 14 godina postala je jedna od najizrazitijih kulturnih čimbenika u gradu Pečuhu i okolici.
Integracijom Hrvatske u Europsku uniju njegovanje nacionalnosnih vrijednosti među mlađim generacijama dobiva sve veći značaj.
O njima ovisi budućnost Europe, oni su nosioci kulture – među ostalog i  kulture manjina – trećeg tisućljeća.
Image

Bilten

Ukoliko želite dobiti obavijest o najnovim zbivanjima registrirajte se na naš bilten!

Kontakt

7624 Pečuh, Esze Tamás u. 3.
info@senoa.hu
+36 72 211 736